O AULA DE CIÈNCIES ~ ESCOLA ÍTACA, Vilanova i la Geltrú

dimecres, 19 de febrer de 2020

AULA DE CIÈNCIES


L'aula de ciències és un espai de descoberta en què l'alumnat pot compartir reflexions a partir d'experiències relacionades amb el medi i l'àrea científico-tecnològica. S'ofereix un context d'aprenentatge estimulant en què l'alumnat pugui formular-se preguntes a partir de l'observació i l'experimentació . Tot plegat formant part d'un grup de treball cooperatiu entre iguals amb qui es puguin compartir vivències i es generi coneixement.

L'objectiu fonamental és treballar les ciències des d'una perspectiva on el pensar, experimentar i comunicar arribi a ser un procediment metacognitiu habitual per a l'alumnat, a fi d'aconseguir el màxim d'autonomia i esperit crític d'aquest alumnat.


Es tracta, doncs, d'explorar la realitat i entendre el món que ens envolta a partir de petits experiments o projectes STEAM.

La dinàmica de l'aula segueix la següent estructura:
  • Pregunta inicial, problema, generador de curiositat proposat per la mestra. 
  • Elaboració per part de l'alumnat de preguntes i hipòtesis.
  • Treball en grup d'investigació/eperimentació. En algunes ocasions es pode recollir dades en diari de camp, taules, etc.
  • Exposició de les conclusions de cada grup expressades en diferents llenguatges (oral, dibuix, esquema, maqueta, moviment, simbòlic).
La dinàmica de l'aula es recolza en el treball cooperatiu on s'han pactat i assignat responsabilitats a tots el membres del grup. 
       a. material 
       b. portaveu
       c. coordinador/a
       d. secretari/a 

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada