O de setembre 2013 ~ ESCOLA ÍTACA, Vilanova i la Geltrú

divendres, 27 de setembre de 2013

Projectes globalitzats

Una part important del currículum es treballa a partir de Projectes Globalitzats que s'elaboren a cada classe a partir de bones preguntes o de reptes motivadors per l'alumnat. El treball per projectes suposa una transformació de l'acció didàctica que afavoreix l'aprenentatge significatiu i el desenvolupament de les competències bàsiques. En un projecte, els diferents àmbits del currículum es presenten de forma integrada i no per àrees fragmentades de coneixement.


Per a desenvolupar un bon projecte cal crear dinàmiques a l'aula que generin bones preguntes. A partir d'aquestes preguntes s'inicia tot un procés d'investigació que té com a objectiu resoldre un repte cognitiu que estimula la construcció d'aprenentatges per part de l'alumnat. Una sortida, una conferència, una notícia, la vivència d'una nena o d'un nen del grup o la visita d'algú que sigui especialista en un tema poden ser el punt de partida d'un projecte globalitzat on es treballin de forma interrelacionada competències d'àmbits tan diversos com la llengua, els valors, el medi, l'expressió artística, les matemàtiques o l'aprendre a aprendre.A l'aula, cal generar sorpresa per a captar l'atenció de l'alumnat i mantenir la seva motivació. Les sorpreses inesperades predisposen favorablement els aprenentatges. Les activitats que es generen a partir d'un repte contenen molts elements d'indagació i de recerca que activen el treball competencial.


Els projectes globalitzats susciten conflictes intel·lectuals entre l'alumnat que estimulen una mirada més profunda cap al món que ens envolta. El paper del professorat en aquest tipus de treball consisteix en provocar la curiositat, suscitar dubtes i guiar i reconduir les nenes i els nens en el seu recorregut particular per a fer emergir els continguts i afavorir la construcció dels aprenentatges. Deixant de banda l'explicació magistral i l'avaluació memorística, les mestres i els mestres posen a l'abast de la canalla fonts d'informació diverses, dinamitzen el debat, estimulen l'intercanvi de dades i fomenten la reflexió mútua perquè l'aprenentatge sigui realment significatiu. Es posen en joc la curiositat, el rigor, la creativitat i l'esperit crític.


Els projectes globalitzats es treballen en grups cooperatius. Aquesta dinàmica afavoreix el diàleg i incentiva l'autonomia de l'alumnat perquè l'habitua a repartir tasques, a reflexionar en petit grup i a prendre decisions consensuades. Cada membre del grup assumeix un rol rotatiu al qual li corresponen determinades tasques.


És tan important cercar la informació com explicar-la, compartir-la amb el grup i saber-la comunicar a altres persones. Ser competent significa ser capaç d'aplicar els aprenentatges a diferents situacions. Per aquest motiu, tots els projectes generen un producte final que pot ser una exposició, un mural, una maqueta, un vídeo, un dossier o una conferència.Sovint les famílies col.laboren en els projectes: ajudant al seu fill o a la seva filla a recollir dades, a fabricar materials o oferint informació a l'aula com a experts en un tema.


dilluns, 16 de setembre de 2013

PROJECTES


Projectes

Una part important del currículum es treballa a partir de Projectes Globalitzats que s'elaboren a cada classe a partir de bones preguntes o de reptes motivadors per l'alumnat. El treball per projectes suposa una transformació de l'acció didàctica que afavoreix l'aprenentatge significatiu i el desenvolupament de les competències bàsiques. En un projecte, els diferents àmbits del currículum es presenten de forma integrada i no per àrees fragmentades de coneixement.


Per a desenvolupar un bon projecte cal crear dinàmiques a l'aula que generin bones preguntes. A partir d'aquestes preguntes s'inicia tot un procés d'investigació que té com a objectiu resoldre un repte cognitiu que estimula la construcció d'aprenentatges per part de l'alumnat. Una sortida, una conferència, una notícia, la vivència d'una nena o d'un nen del grup o la visita d'algú que sigui especialista en un tema poden ser el punt de partida d'un projecte globalitzat on es treballin de forma interrelacionada competències d'àmbits tan diversos com la llengua, els valors, el medi, l'expressió artística, les matemàtiques o l'aprendre a aprendre.


A l'aula, cal generar sorpresa per a captar l'atenció de l'alumnat i mantenir la seva motivació. Les sorpreses inesperades predisposen favorablement els aprenentatges. Les activitats que es generen a partir d'un repte contenen molts elements d'indagació i de recerca que activen el treball competencial.


Els projectes globalitzats susciten conflictes intel·lectuals entre l'alumnat que estimulen una mirada més profunda cap al món que ens envolta. El paper del professorat en aquest tipus de treball consisteix en provocar la curiositat, suscitar dubtes i guiar i reconduir les nenes i els nens en el seu recorregut particular per a fer emergir els continguts i afavorir la construcció dels aprenentatges. Deixant de banda l'explicació magistral i l'avaluació memorística, les mestres i els mestres posen a l'abast de la canalla fonts d'informació diverses, dinamitzen el debat, estimulen l'intercanvi de dades i fomenten la reflexió mútua perquè l'aprenentatge sigui realment significatiu. Es posen en joc la curiositat, el rigor, la creativitat i l'esperit crític.


Els projectes globalitzats es treballen en grups cooperatius. Aquesta dinàmica afavoreix el diàleg i incentiva l'autonomia de l'alumnat perquè l'habitua a repartir tasques, a reflexionar en petit grup i a prendre decisions consensuades. Cada membre del grup assumeix un rol rotatiu al qual li corresponen determinades tasques.


És tan important cercar la informació com explicar-la, compartir-la amb el grup i saber-la comunicar a altres persones. Ser competent significa ser capaç d'aplicar els aprenentatges a diferents situacions. Per aquest motiu, tots els projectes generen un producte final que pot ser una exposició, un mural, una maqueta, un vídeo, un dossier o una conferència.Sovint les famílies col.laboren en els projectes: ajudant al seu fill o a la seva filla a recollir dades, a fabricar materials o oferint informació a l'aula com a experts en un tema.ELS TALLERS

Un dia a la setmana, tot l'alumnat de l'escola treballa per tallers. En els tallers es barregen nens i nenes d'un mateix cicle en grups reduïts i això permet treballar de forma més vivencial alguns continguts del currículum Són activitats amb un component més lúdic que habitualment no es poden portar a terme amb tota la classe. D'altra banda, afavoreixen la relació entre els diferents grups, l'ajuda entre iguals i també la relació amb altres mestres de l'escola.
Aquests són els Tallers que realitzarem en la nostra escola.

EDUCACIÓ INFANTIL

CUINA.
EXPRESSIÓ CORPORAL.
CIENTÍFIC.
ART I EMOCIONS.
CONTES COEDUCATIUS.
HORT.
CERCA DEL TRESOR.


 

    

CICLE MITJÀ

FIL I AGULLA.
ARTÍSTIC.
HORT.
ENGLISH THEATRE.
MÚSICA I MOVIMENT.
JOCS COOPERATIUS.
 

CICLE SUPERIOR 

REPTES COOPERATIUS.
ENGLISH THEATRE.
TRASH ART.
LLENGUATGE AUDIOVISUAL.
MÚSICA I MOVIMENT.
FIL I AGULLA.Taller d'Hort
Taller de teatre en anglès (C.S)

Taller de teatre en anglès (C.S)