O COMPETÈNCIES BÀSIQUES I LES SEVES DIMENSIONS ~ ESCOLA ÍTACA, Vilanova i la Geltrú

dimecres, 21 de juny de 2017

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I LES SEVES DIMENSIONS
L’evolució constant de la societat es reflecteix en el dia a dia de l’escola i en el procés d’ensenyament aprenentatge.

Per això el Departament d’Ensenyament ha editat un nou Currículum i una nova manera d’avaluar, reflectida en el nou DECRET 119/2015, de 23 de juny i una nova Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny.

Això  ens porta a una nova manera  d’avaluar el nostre alumnat a partir de nous conceptes, amb els quals ens hem d’anar familiaritzant:

1. L’informe està organitzat en àmbits i cada àmbit es relaciona amb una o més àrees.
2. Cada àrea és avaluada en cadascuna de les seves dimensions d’aprenentatge.
3. Cada dimensió correspon a un agrupament de diverses competències.
4. Les avaluacions de les àrees i les seves dimensions, es regiran per les següents qualificacions:


Famílies, confiem que sabreu valorar el gran esforç d’adaptació que fa tot l’equip de mestres i que ens ajudareu a consolidar i millorar els canvis des de la confiança i la col·laboració que sempre ens heu mostrat.
Cordialment,


Per a més informació, podeu clicar a la imatge inferior i llegir un document explicatiu.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada