O EDUCACIÓ FÍSICA ~ ESCOLA ÍTACA, Vilanova i la Geltrú

divendres, 7 de febrer de 2014

EDUCACIÓ FÍSICA

La matèria d’educació física contribueix al desenvolupament de les competències bàsiques, essencialment a la de coneixement i interacció amb el món, mitjançant la interacció del propi cos i l’espai determinat, el coneixement, la pràctica i la valoració de l’activitat física per a preservar la salut.

Cal destacar doncs, que l'Educació Física afavoreix l'autonomia personal així com en la millora de les possibilitats expressives, cognitives, comunicatives, lúiques i de moviment. Al llarg del curs treballem continguts entorn al control i la conciència corporal, les habilitats motrius bàsiques i específiques, l'expressió corporal, el joc, la higiene i la salut.

En els cursos més avançats també les qualitats físiques bàsiques o capacitats condicionals a través de diferents esports, alguns proposats pel propi alumnat i d'altres  per la mestra. A  les classes d'Educació Física aprenem a:

- Ser més responsables: cuidem i respectem el material, les instal·lacions així com les normes pre-establertes i consensuades, 
-Divertir-nos saludablement,  a portar una vida més sana i més complerta,
A progressar físicament i a ser més hàbils, Gràcies al caràcter lúdic i esportiu de l'àrea, l'E.F. permet la millora de les relacions interpersonals i per tant la cohesió de grup.
-Esforçar-nos i a superar-nos, a valorar-nos i a valorar els demés, a relacionar-nos millor amb tot el que els envolta, a cooperar i treballar en equip, a ser més tolerants i a ser millor companys i companyes.

Enguany, aprofitant  la motivació dels infants envers l'àrea d'E.F. i   amb l'objectiu d' incrementar  el temps de contacte de l'alumnat amb la llengua anglesa, s' introdueix de manera experimental i sistemàtica, en alguns  dels cursos (2n i 3r), “warm up activities” (activitats d'escalfament en anglès).


0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada