O ATENCIÓ A LA DIVERSITAT ~ ESCOLA ÍTACA, Vilanova i la Geltrú

dimecres, 4 de desembre de 2013

ATENCIÓ A LA DIVERSITATUn dels principis fonamentals del sistema educatiu català és la cohesió social i l’educació inclusiva com a base d’una escola per a tothom. El nostre Projecte Educatiu de Centre contempla els elements curriculars, metodològics i organitzatius per a la participació de tot l’alumnat en els entorns escolars ordinaris, independentment de llurs condicions i capacitats. Les estructures de l’aula permeten flexibilitzar metodologies, realitzar treballs col·laboratius i cooperatius entre iguals i racons d’aprenentatges amb materials diversos que desenvolupen l’interès per conèixer. Es diversifiquen estratègies, es potencien diferents camins per assolir objectius, es plantegen situacions significatives, funcionals i interdisciplinars que motiven l’alumnat en l’acció, la recerca, la percepció d’allò que ha après i de com utilitzar-ho en la millora del seu procés d’aprenentatge. Actualment a la nostra escola hi ha dues mestres de pedagogia terapèutica que, juntament amb la resta del professorat, tenen com a objectiu donar resposta a la diversitat de l’alumnat en el seu entorn ordinari, sempre que sigui possible.Algunes de les actuacions que es porten a terme són: 

  • Atendre directament l’alumant amb dificultats especials, especifiques o puntuals dins i/o fora de l’aula.
  • Col·laborar amb les tutores i tutors en la revisió i/o elaboració dels plans individualitzats.
  • Facilitar al professorat materials que l’alumnat pot necessitar a l’aula ordinària.
  • Treballar la consciència fonològica amb la canalla més petita.
  • Treballar  les emocions a partir de propostes artístiques per canalla que ho pot arribar a necessitar.
  • Lliurar informació a les tutores i tutors d’estratègies metodològiques específiques, juntament amb el psicopedagog de l’EAP, per a l’alumnat de necessitats específiques de suport educatiu (NESE).
  • Col·laborar en el traspàs d’informació dels diferents canvis en l’evolució  de l’alumnat NESE a tot el professorat amb el qual està relacionat.
  • Seguir el desenvolupament personal de cada criatura a partir de les reunions amb famílies, especialistes i/o serveis externs.

El nostre projecte educatiu contempla diferents tipus d’actuacions per a atendre la diversitat: els ambients, els tallers, el joc compartit, els desdoblaments, les triparticions, els projectes globalitzats, les tutories individuals, el treball de les emocions i el SEP (Suport Escolar Personalitzat). En aquests espais la canalla pot treballar en grups més reduïts i amb una atenció més ajustada a les necessitats específiques que es poden anar generant durant l’escolarització.

En definitiva, es pretén buscar i donar solucions per atendre la diversitat del nostre alumnat amb els recursos materials, i sobre tot humans, dels quals disposa la nostra escola.0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada