O EDUCACIÓ ESPECIAL ~ ESCOLA ÍTACA, Vilanova i la Geltrú

dimecres, 4 de desembre de 2013

EDUCACIÓ ESPECIAL

Actualment a la nostra escola hi ha dues mestres d’educació especial, que juntament amb la resta del professorat, tenen com a objectiu donar resposta a la diversitat de l’alumnat  del centre.
Algunes de les actuacions que es porten a terme són: l’atenció directa a alumant amb dificultats especials, especifiques o puntuals; col·laboració amb les tutores en la revisió i/o elaboració dels plans individualitzats; facilitar al professorat materials que l’alumnat pot necessitar a l’aula ordinària; lliurar informació d’estratègies metodològiques específiques juntament amb la psicopedagoga de l’EAP per a l’alumnat amb necessitats educatives especial; etc.
També es treballa per a que hi hagi un bon traspàs d’informació dels diferents canvis en l’evolució  de l’alumnat a tot el professorat amb el qual està relacionat i un seguiment del desenvolupament personal de cada criatura.
En definitiva es pretén buscar i donar solucions per atendre la diversitat del nostre alumnat amb els recursos materials, i sobre tot humans, dels quals disposa la nostra escola.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada