O de desembre 2013 ~ ESCOLA ÍTACA, Vilanova i la Geltrú

divendres, 27 de desembre de 2013

PRINCIPIS EDUCATIUS i NOFC (Normes d'Organitació i Funcionament del Centre)


La finalitat de l'escola és desenvolupar les capacitats de relació i d'aprenentatge dels infants, en un marc que fomenti l'autonomia, el respecte i la responsabilitat. El professorat treballa en equip i vetlla perquè la col·laboració família-escola sigui un fet real, tant pel que fa a l'educació de cada nen i nena, com pel que respecta a la bona marxa de la comunitat escolar.Principis Educatius del Centre

Escola catalana, arrelada al medi

Ensenyament en català, que fa viure les tradicions populars i es proposa aconseguir que els nens i les nenes, sigui quina sigui la seva procedència, arribin a sentir.se integrats a la comunitat catalana.

Oberta a tothom

L'escola està oberta a tothom sense diferencia l'origen social, econòmic, ideològic o religiós de la  família. Partim que tots els nens i nenes son diferents i cal respectar i valorar els seus trets diferencials tant culturals com personals.

Democràtica

Promou el respecte i els principis bàsics de la convivència. Afavoreix la participació de pares, mares, alumnes i mestres en tot el procés educatiu, escoltant les propostes que arriben des dels diferents sectors de la comunitat educativa.

Integral

Entenem l'educació com el procés que pretén desenvolupar a la persona de forma integral, és a dir, atenent no únicament l'àmbit acadèmic sinó també l'àmbit personal i social.

Coeducativa

Fomenta la igualtat de les persones intentant desmitificar els "rols" sexuals imposats per la societat.

Laica

Respectem totes les religions deixant en l'àmbit de la família el seu desenvolupament i pràctica.

Solidària i participativa en l'entorn social i natural

L'escola vol formar persones responsables i lliures, és per això que afavoreix la solidaritat, el companyerisme i el respecte al medi ambient.

Pacifista

La pau, serà aplicada a l'escola com a gestió i resolució de conflictes mitjançant el diàleg i la negociació de solucions vàlides per totes les parts implicades en el conflicte.

Objectius Educatius

Pretenem que el nostre alumnat:

Aprengui a conèixer

Tenint en compte la societat on vivim on la informació ens arriba en grans quantitats creiem que és important que l'escola faciliti eines als infants per tal que siguin capaços de cercar, seleccionar, organitzar i tractar la informació. Eines que podríem resumir en aprendre a aprendre.

Aprengui a fer

Que aquells coneixements adquirits es puguin utilitzar en el ventall més ampli de situacions quotidianes.

Aprengui a conviure

Cal que els valors i les actituds formin una part molt important de l'aprenentatge, un aprenentatge basat en el treball cooperatiu, en grup, que els permeti no únicament aprendre fets i conceptes sinó també habilitats socials i de relació.

Aprengui a ser

Desenvolupar la personalitat i poder actuar amb autonomia, criteri i responsabilitat personal. Aquests objectius s'hauran d'anar adquirint durant tota l'escolaritat, de forma progressiva i coordinada, treballant conjuntament amb les famílies. 

FESTES, SORTIDES I COLÒNIES

L’àrea de coneixement del medi natural, social i cultural té com a finalitat proporcionar a l’alumnat els coneixements i les eines per ubicar-se en l’entorn on viu, per aprendre a habitar-lo, a respectar-lo i a millorar-lo. Pretenem que els nens i les nenes coneguin, entenguin i opinin sobre els aspectes del seu entorn. L’aprenentatge ha de ser contextualitzat sempre que sigui possible, doncs és la pròpia experiència viscuda la que permet a l’alumnat assolir els aprenentatges de forma més significativa. Tant les sortides com les colònies ens permeten treballar alguns dels continguts d’aquesta àrea de forma pràctica, entrant en contacte amb el tema d’estudi.

De la mateixa manera, ens plantegem el coneixement del nostre  entorn cultural a partir de la celebració d’algunes de les seves festes més populars: la castanyada, el nadal, el carnaval i la diada de Sant Jordi. 
D’altra banda celebrem diades significatives que tenen relació  amb aspectes bàsics del nostre projecte educatiu: la pau, la dona, la no-violència.
BIBLIOTECA

La biblioteca de la nostra escola és un espai educatiu i dinàmic des del qual oferim recursos i estratègies per a donar suport als aprenentatges.


Per això treballem amb diversos objectius. Principalment, des de la biblioteca escolar ens proposem estimular el gust per la lectura:
 • Anem a la biblioteca una sessió cada setmana.
 • Fem activitats de lectura individual i col.lectiva.
 • Tenim biblioteques d'aula.
 • Compartim les nostres lectures amb tota la classe i recomanem els llibres que més ens agraden.
 • Tenim padrins i padrines de lectura.
 • Ens visiten la Ratoliva, contacontes, talleristes.
 • Participem en el programa d'Autors a les aules, de la Institució de les Lletres Catalanes

La competència lectora és fonamental pels processos d'aprenentatge. Per aquest motiu, cal potenciar l’hàbit lector, per millorar progressivament la fluïdesa i la comprensió lectora:
 • Comptem amb un fons variat per a gaudir de la lectura en diversos formats: llibres d’imaginació classificats per franges d'edat, llibres de coneixements, de poesia, de teatre, còmics, revistes, el diari Ara i 6 ordinadors amb accés a internet.
 • El servei de préstec ens permet gaudir dels llibres de la biblioteca a les aules i a casa.

Apliquem estratègies de cerca i gestió de la informació per a adquirir coneixement propi i desenvolupar la competència informacional:
 • Fem formació d'usuaris i usuàries amb la CDU per a poder localitzar i seleccionar informació de tota mena de documents (llibres, revistes i material digital),amb esperit crític.
 • Després de recollir les dades, cal comprendre’n el contingut i saber-lo comunicar.
Des de la biblioteca, també es dinamitzen activitats per a afavorir la sensibilització cultural de l’alumnat:
 • Recordem dates assenyalades o efemèrides.
 • Col·laborem en les festes i diades que s’organitzen a l’escola i, molt especialment, en la diada de sant Jordi i en la celebració dels Jocs Florals.


 

Les famílies també participen en el projecte de la biblioteca escolar:
 • Organitzen l’hora del conte.
 • Col.laboren en el manteniment de la biblioteca.
 • Representen obres de teatre en diades assenyalades.Si voleu tenir més informació sobre la biblioteca de la nostra escola, podeu consultar el


La biblioteca també compta amb un blog propi que es diu BIBLIOITACA, on regularment es publiquen notícies sobre les activitats que s'hi porten a terme i es fan recomanacions de lectures. El blog també us ofereix enllaços a altres webs relacionades amb la literatura infantil i les biblioteques escolars:

divendres, 20 de desembre de 2013

FESTA DE NADAL

Ens va venir a visitar el patge reial, ens va explicar una història i nosaltres li vam donar les cartes que havíem escrit totes les classes de l'escola

També li vam cantar les cançons que havíem après:
-P3: Ara ve Nadal.
- P4: La llum del fanalet.
- P5: Oh Tió, el gran Tió i Little snowflake.
- 1r: El Nadal ja ha arribat i We wish you a Merry Christmas
- 2n: El ninot de neu i Santa where are you?
- 3r: El timbaler i Jingle Bells.
- 4t: El cant dels ocells i We wish you a Merry Christmas.
- 5è: Mix Nadal instrumental i White Christmas.
- 6è: Qualsevol nit pot sortir el sol i Santa Claus is coming to town.Després del concert, vam esmorzar, els petits melindros amb xocolata i els grans van fer una xocolata.
A més a més, de P3 a 2n van fer cagar el Tió i a partir de 3r van fer l'amic invisible.