O EXPRESSIÓ ARTÍSTICA ~ ESCOLA ÍTACA, Vilanova i la Geltrú

dijous, 3 d’octubre de 2013

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA


EXPRESSIÓ MUSICAL

A l’àrea de música posem l’experiència sensorial i física al servei dels pensaments i sentiments, a partir d’un aprenentatge on s’impliquen els components físics, emocionals, socials i intel·lectuals dels infants.
Pretenem promoure reaccions sensorials, corporals i mentals a través de la música, el ritme i el joc. Desenvolupar les facultats afectives, emocionals, físiques, imaginatives i creatives i les facultats de percepció i presa de consciència de l’acció. Estimular les capacitats intel·lectuals la seva concentració, la seva memòria, lògica, capacitat de deducció, d’imitació I de comparació. I preparar a l’alumnat com a intèrpret, auditor i receptor de música així com també, aprofundir en el sentit estètic i creatiu que els permeti expressar-se, comprendre i gaudir dels llenguatges artístics i culturals.

A les classes treballem mitjançant la vivència de l’audició i el moviment dels elements musicals a treballar, la percepció de l’estímul, la interiorització i l’expressió mitjançant elements d’expressió corporal.  Aquest treball sensorial d’escolta, acció i adaptació a l’element escoltat ens ajudarà a despertar la consciència, per així poder jugar i expressar amb els continguts musicals mitjançant exercicis de reacció, imitació i invenció i després identificar i simbolitzar allò treballat per a arribar a la interpretació, lectura i  l’escriptura,  l’explicació teòrica musical.

També realitzem activitats de recerca, tècniques de grup, treball cooperatiu i la pràctica i l’estudi de les diverses tècniques instrumentals, que ens permeten aprofundir en els continguts a treballar.

Les activitats estan enfocades cap a una educació musical dintre d’una educació global i integradora dels interessos i capacitats de l’alumnat, propiciant la seva participació activa, ja que la música es troba present en quasi tots els àmbits, essent un referent cultural significatiu entre els joves, arribant a configurar pautes de socialització, identitats i models.  Per aquest motiu, entre d’altres, les festivitats formen part de l’eix vertebrador de l’àrea.

El ritme musical, expressió directa de l’ànima, el gest i del pensament humà és el millor mitjà per transportar i reforçar els múltiples aspectes d’una educació de tota persona. J.Dalcroze.

L’educació musical és, en la seva naturalesa, essencialment humana, i serveix per a despertar i desenvolupar les facultats humanes.
E. Willems.
TALLER DE CONSTRUCCIÓ D'INSTRUMENTS.EXPRESSIÓ PLÀSTICA

A l’escola ens proposem el treball de les activitats plàstiques des de diferents vessants.
Desenvolupem  l’habilitat artística mitjançant diverses  tècniques i utilitzant materials variats. Intentem  oferir un espai que no prioritzi només l’habilitat manual. Proposem una relació d’imatges, dibuixos, escultures, materials naturals, amb diferents textures, colors, tonalitats, composicions..... 

Procurem ensenyar-los a mirar, però també a escoltar, a dialogar, a interpretar, a inventar, a fruir de les peces i a fer-se conscients del propi gust. Aprendre a observar  les obres desperta  els sentits i les emocions, possibilita que tinguin criteri i estimula la seva capacitat creativa.

D’altra banda, a cada nivell es treballen artistes diferents adequats a l'edat de les criatures intentant fer un repàs dels corrents de la història de l’art més propers i significatius. Fem visites als museus, mirem obres, les analitzem, les interpretem...i en algunes ocasions també venen talleristes professionals a fer activitats específiques.