O ELS RACONS ~ ESCOLA ÍTACA, Vilanova i la Geltrú

dijous, 3 d’octubre de 2013

ELS RACONS


ELS RACONS DE TREBALL

Totes les classes d'Educació Infantil fan una sessió setmanal de racons. Es divideix la classe en quatre grups reduïts que fan activitats diferenciades amb l'ajuda de dues mestres. Els racons afavoreixen el treball autònom i permeten introduir els conceptes més abstractes a partir de la manipulació i l'atenció individualitzada. Actualment, tenim els següents racons:

- Racó d'expressió oral i/o escrit
- Racó de llenguatge matemàtic
- Racó de volum i construcció
- Racó de psicomotricitat fina
ELS RACONS DE JOC SIMBÒLIC

A Educació Infantil també dediquem moltes estones a jugar! El joc és un mitjà de gaudir personal i de relació amb sí mateix, amb els altres i amb els objectes. Mitjançant el joc simbòlic, els nens i les nenes representen i evoquen aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada. A l’etapa d’infantil, el joc espontani es considera una activitat fonamental pels següents motius:


- Ajuda  a superar l’egocentrisme i a adquirir la capacitat de situar-se en el lloc de l’altre.
- Té implícit sempre el plaer.
- Redueix les conseqüències dels errors ja que és una activitat per a un mateix. Per tant, desapareix la por a ser jutjat o a fer-ho malament.
- Afavoreix la discriminació entre fantasia i realitat.
- Desenvolupa el llenguatge verbal.
- És una activitat lliure generadora d’ordre i  normes.
- Comporta una gran implicació des de tots els punts de vista: emocional, cognitiu, simbòlic.
- Estimula la creativitat i la comunicació.
- Contribueix al desenvolupament psicomotor, ajuda a la maduració nerviosa i estimula la coordinació.

ELS ESPAIS LÚDICS I D'EXPERIMENTACIÓ: ELS AMBIENTS
Hem creat 8 espais amb diferents activitats entre les 6 aules, la sala de psicomotricitat i el vestíbul.
Cada divendres durant tota la tarda, els nens i nenes des de p3 a p5 poden anar  escollint i canviant d'espai segons els seus interessos, amb l'única condició de que hi hagi lloc i que es respecti el material i els companys i companyes.

Es tracta de proporcionar  als infants l'oportunitat de construir els seus aprenentatges a partir del joc, l'experimentació, la construcció, la relaxació....
Volem respectar el ritme i les necessitats de tothom i afavorir la seva autonomia i la pressa de decisions.
  • Aprendre a pensar, compartint i respectant els altres i el seu joc
  • Aprendre a experimentar fent provatures, suposicions, ...
  • Aprendre a verbalitzant emocions i a buscar la solució dialogada als conflictes.

ELS LABORATORIS

L’estona de laboratoris permet incidir en aquells aspectes matemàtics que es volen treballar d’una manera més individualitzada i experimental . Partim d’una hipòtesis : les criatures en un marc de joc espontani i lliure i en interacció amb un material ric en possibilitats d’acció, són capaços de generar activitats amb un contingut d’aprenentatges iguals i/o superiors als aprenentatges que les mestres programem i imaginem prèviament.
Es potencia el que puguin aprendre sols, pensar, imaginar, descobrir, equivocar-se i crear a partir dels seus errors.

Tenim 7 capses/laboratoris amb diferents materials:pinyes, escorces,  botons, petxines, xapes, pedres, fruits secs, pinces i material que rodola.

La mestra té una actitud d’observació i interpretació d’allò que fa espontàniament el nen o nena. Es té la convicció que els nens/es tenen unes potencialitats i creativitats il·limitades, una gran capacitat de sorprendre’s i d’investigar.