O ANGLÈS ~ ESCOLA ÍTACA, Vilanova i la Geltrú

dimecres, 9 d’octubre de 2013

ANGLÈS


                                                                         
La llengua Anglesa s´introdueix a la nostra escola des de P5.
L´assoliment del domini de la competència comunicativa al final de l'etapa de primària, és la base sobre la qual giren totes les activitats dins l'àrea d´Anglès.

Així, des de ben petits, els nostres alumnes aprenen a través de cançons, jocs, tallers i activitats que ajuden a l'infant a interioritzar que la llengua Anglesa serveix com un mitjà de comunicació.Aquest aprenentatge significatiu envolta totes les activitats en els diferents cicles, on hi juguen un paper important els desdoblaments per grups, que permeten un treball més individualitzat depenent de les necessitats de cada alumne.

Des de la nostra àrea potenciem les teatralitzacions com a mitjà d´expressió oral. Per aquest motiu fem tallers de teatre en Anglès i disposem d´un bloc on penjem totes les nostres activitats.

                                                                 http://blocs.xtec.cat/itacangles/

De la mateixa manera i com a eix transversal dins el nostre centre, potenciem el treball cooperatiu através del projecte Reading in pairs, iniciat en el nostre centre des de l´any 2016.


We love celebrating HALLOWEEN


We learn playing!

We enjoy our corners
Preparing recipies for our projects

“Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.”

Benjamin Franklin