O d’octubre 2013 ~ ESCOLA ÍTACA, Vilanova i la Geltrú

dimarts, 29 d’octubre de 2013

EDUCACIÓ EMOCIONAL

Entendre la importància de sentir-se emparat emocionalment i físicament en les primeres etapes de la vida és el motor que ens mou a apostar per aquest treball amb els infants. Així i tot, sigui quina sigui l’etapa de la vida, en la qual ens trobem sempre és un bon moment per recuperar aquesta proximitat que ens ajuda a retornar a un benestar intern.

Les emocions estan presents a les nostres vides des de que naixem i juguen un paper molt important en la construcció de la personalitat i integració social. Petits i grans vivim les emocions en qualsevol espai i temps, amb la família, amics i amigues, amb el nostre entorn, entre iguals,... 

L'escola és un àmbit més de coneixement i d’experiències on es desenvolupen les emocions. Educar significa contemplar el desenvolupament integral de les persones, desenvolupar totes les nostres capacitats (cognitives, físiques, lingüístiques, morals, afectives i emocionals).

L’educació emocional adopta un enfoc de cicle vital i el seu treball enriqueix el creixement personal, genera més comunicació i empatia, il·lusions compartides, influeix en la motivació de l’alumnat, crea un clima adequat per a l'aprenentatge afavorint el diàleg i el respecte...

El treball que es duu a terme en el cicle d'infantil i en el primer curs d’educació primària se centra en les dues primeres competències emocionals: la consciencia emocional i la regulació de les emocions. El treball d'aquestes competències garanteix que els infants adquireixin totes les habilitats personals i necessàries per fer una bona resolució dels conflictes així com crear un bon ambient de convivència a l'aula i a l'escola

Si durant la infantesa construïm una base emocional forta i uns bons vincles afectius, en el viatge per la vida seran capaços de superar qualsevol terratrèmol i molt especialment el que es generarà en l’etapa de l’adolescència.

“Mentre els fills/es siguin petits/es dóna’ls arrels profundes, quan hagin crescut, dóna’ls ales”.

Ampolles Pessigolles

Ampolles Pessigolles

Ampolles Pessigolles

Parlem de Conflictes
El cor de l'Escola és el Cor de Tots

El Pot dels Bons Moments

La Caixa de la Calma

El Pot dels PetonsLa Por

Tranquil


dimecres, 9 d’octubre de 2013

ANGLÈS


            
La llengua Anglesa s´introdueix a la nostra escola des de P5.
L´assoliment del domini de la competència comunicativa al final de l'etapa de primària, és la base sobre la qual giren totes les activitats dins l'àrea d´Anglès.

Així, des de ben petits, els nostres alumnes aprenen a través de cançons, jocs, tallers i activitats que ajuden a l'infant a interioritzar que la llengua Anglesa serveix com un mitjà de comunicació.Aquest aprenentatge significatiu envolta totes les activitats en els diferents cicles, on hi juguen un paper important els desdoblaments per grups, que permeten un treball més individualitzat depenent de les necessitats de cada alumne.


We learn playing!
Des de la nostra àrea potenciem les teatralitzacions com a mitjà d´expressió oral.Per aquest motiu fem tallers de teatre en Anglès com a complement del treball fet a l´aula.

De la mateixa manera i com a eix transversal dins el nostre centre, potenciem el treball cooperatiu a través del projecte Reading in pairs, iniciat en el nostre centre des de l´any 2016.
Estudiar una llengua és fer-la servir, per això participem en el projecte eTwinning que ens posa en contacte amb altres centres arreu d´Europa. Writting letters for our European friends.


Donem molta importància a la celebració de les festivities relacionades amb la cultura Anglesa.
I el més important ... Aprenem de manera lúdica i divertida!We enjoy our corners

“Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.”

Benjamin Franklin


dijous, 3 d’octubre de 2013

INFORMÀTICA

Introduim als infants al món de la informàtica mitjançant jocs que afavoreixen el domini del ratolí i programes educatius relacionats amb el que es treballa a l'aula.

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

A l’àrea de música posem l’experiència sensorial i física al servei dels pensaments i sentiments, a partir d’un aprenentatge on s’impliquen els components físics, emocionals, socials i intel·lectuals dels infants.
Pretenem promoure reaccions sensorials, corporals i mentals a través de la música, el ritme i el joc. Desenvolupar les facultats afectives, emocionals, físiques, imaginatives i creatives i les facultats de percepció i presa de consciència de l’acció. Estimular les capacitats intel·lectuals la seva concentració, la seva memòria, lògica, capacitat de deducció, d’imitació I de comparació. I preparar a l’alumnat com a intèrpret, auditor i receptor de música així com també, aprofundir en el sentit estètic i creatiu que els permeti expressar-se, comprendre i gaudir dels llenguatges artístics i culturals.

A les classes treballem mitjançant la vivència de l’audició i el moviment dels elements musicals a treballar, la percepció de l’estímul, la interiorització i l’expressió mitjançant elements d’expressió corporal.  Aquest treball sensorial d’escolta, acció i adaptació a l’element escoltat ens ajudarà a despertar la consciència, per així poder jugar i expressar amb els continguts musicals mitjançant exercicis de reacció, imitació i invenció i després identificar i simbolitzar allò treballat per a arribar a la interpretació, lectura i  l’escriptura,  l’explicació teòrica musical.

També realitzem activitats de recerca, tècniques de grup, treball cooperatiu i la pràctica i l’estudi de les diverses tècniques instrumentals, que ens permeten aprofundir en els continguts a treballar.

Les activitats estan enfocades cap a una educació musical dintre d’una educació global i integradora dels interessos i capacitats de l’alumnat, propiciant la seva participació activa, ja que la música es troba present en quasi tots els àmbits, essent un referent cultural significatiu entre els joves, arribant a configurar pautes de socialització, identitats i models.  Per aquest motiu, entre d’altres, les festivitats formen part de l’eix vertebrador de l’àrea.

El ritme musical, expressió directa de l’ànima, el gest i del pensament humà és el millor mitjà per transportar i reforçar els múltiples aspectes d’una educació de tota persona. J.Dalcroze.

L’educació musical és, en la seva naturalesa, essencialment humana, i serveix per a despertar i desenvolupar les facultats humanes.
E. Willems.
TALLER DE CONSTRUCCIÓ D'INSTRUMENTS.

ELS RACONS


ELS RACONS DE TREBALL

Totes les classes d'Educació Infantil fan una sessió setmanal de racons. Es divideix la classe en quatre grups reduïts que fan activitats diferenciades amb l'ajuda de dues mestres. Els racons afavoreixen el treball autònom i permeten introduir els conceptes més abstractes a partir de la manipulació i l'atenció individualitzada. Actualment, tenim els següents racons:

- Racó d'expressió oral i/o escrit
- Racó de llenguatge matemàtic
- Racó de volum i construcció
- Racó de psicomotricitat fina
ELS RACONS DE JOC SIMBÒLIC

A Educació Infantil també dediquem moltes estones a jugar! El joc és un mitjà de gaudir personal i de relació amb sí mateix, amb els altres i amb els objectes. Mitjançant el joc simbòlic, els nens i les nenes representen i evoquen aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada. A l’etapa d’infantil, el joc espontani es considera una activitat fonamental pels següents motius:


- Ajuda  a superar l’egocentrisme i a adquirir la capacitat de situar-se en el lloc de l’altre.
- Té implícit sempre el plaer.
- Redueix les conseqüències dels errors ja que és una activitat per a un mateix. Per tant, desapareix la por a ser jutjat o a fer-ho malament.
- Afavoreix la discriminació entre fantasia i realitat.
- Desenvolupa el llenguatge verbal.
- És una activitat lliure generadora d’ordre i  normes.
- Comporta una gran implicació des de tots els punts de vista: emocional, cognitiu, simbòlic.
- Estimula la creativitat i la comunicació.
- Contribueix al desenvolupament psicomotor, ajuda a la maduració nerviosa i estimula la coordinació.

ELS ESPAIS LÚDICS I D'EXPERIMENTACIÓ: ELS AMBIENTS
Hem creat 8 espais amb diferents activitats entre les 6 aules, la sala de psicomotricitat i el vestíbul.
Cada divendres durant tota la tarda, els nens i nenes des de p3 a p5 poden anar  escollint i canviant d'espai segons els seus interessos, amb l'única condició de que hi hagi lloc i que es respecti el material i els companys i companyes.

Es tracta de proporcionar  als infants l'oportunitat de construir els seus aprenentatges a partir del joc, l'experimentació, la construcció, la relaxació....
Volem respectar el ritme i les necessitats de tothom i afavorir la seva autonomia i la pressa de decisions.
  • Aprendre a pensar, compartint i respectant els altres i el seu joc
  • Aprendre a experimentar fent provatures, suposicions, ...
  • Aprendre a verbalitzant emocions i a buscar la solució dialogada als conflictes.

ELS LABORATORIS

L’estona de laboratoris permet incidir en aquells aspectes matemàtics que es volen treballar d’una manera més individualitzada i experimental . Partim d’una hipòtesis : les criatures en un marc de joc espontani i lliure i en interacció amb un material ric en possibilitats d’acció, són capaços de generar activitats amb un contingut d’aprenentatges iguals i/o superiors als aprenentatges que les mestres programem i imaginem prèviament.
Es potencia el que puguin aprendre sols, pensar, imaginar, descobrir, equivocar-se i crear a partir dels seus errors.

Tenim 7 capses/laboratoris amb diferents materials:pinyes, escorces,  botons, petxines, xapes, pedres, fruits secs, pinces i material que rodola.

La mestra té una actitud d’observació i interpretació d’allò que fa espontàniament el nen o nena. Es té la convicció que els nens/es tenen unes potencialitats i creativitats il·limitades, una gran capacitat de sorprendre’s i d’investigar.