O LA PSICOMOTRICITAT ~ ESCOLA ÍTACA, Vilanova i la Geltrú

dijous, 27 de juny de 2013

LA PSICOMOTRICITAT

Del plaer de fer...
.... al plaer de pensar.

B. Aucouturier

LA PSICOMOTRICITAT: ENS MOVEM

Som conscients de la importància que té el moviment en les primeres edats.  Quan els nens i les nenes encara no estan preparats per parlar, reflexionar, posar paraules a les vivències, ja estan tenint experiències i movent-se. La psicomotricitat es desenvolupa a partir del moviment i del joc i per això és una activitat bàsica a l’educació infantil.

El moviment té un ventall de funcions importantíssimes segons N. Franc (2001):
·     adaptativa: és a partir del moviment que ens podem integrar a un entorn determinat i és aquest el que ens permet sobreviure-hi.

·         expressiva: l’exteriorització de desitjos, idees, estats, etc.

·   relacional: el moviment ens permet relacionar-nos amb el món exterior, tal i com diu Mendiara, tant el de les persones com el dels objectes ubicats en un espai i un temps determinat.

·         comunicativa: en qualsevol moviment hi ha comunicació amb l’altre ja que el to, la postura, la mirada, etc, és a dir la comunicació no verbal, és la que transmet el 80% de la informació que enviem als altres.
·         cognitiva: és una eina de construcció de coneixement i aprenentatges.

El joc és l’exploració de l’entorn amb plaer en presència de l’adult. El seu component lúdic va lligat a un component afectiu-emocional i unit a un desenvolupament cognitiu, motriu i social. En el joc ha d’existir competència però no competitivitat.

Els instruments amb què compta la psicomotricitat per tal que el moviment dels nens i nenes es converteixi en aprenentatge són les seves propostes generals i obertes que exposa als alumnes per tal que espontàniament experimentin i s’expressin, és a dir el disseny dels elements de la sala i les indicacions donades abans del joc per la mestra.  


[1] FRANC BATLLE, N. La intervención psicomotriz en educación Revista iberoamericana de psicomotricidad y técnicas corporales Febrer 2001