O LA FILOSOFIA 3/18 ~ ESCOLA ÍTACA, Vilanova i la Geltrú

diumenge, 23 de juny de 2013

LA FILOSOFIA 3/18


El projecte Filosofia 3/18 és un currículum ampli i sistemàtic que té com a objectiu reforçar les habilitats del pensament de l'alumnat, partint de la filosofia com a disciplina fonamental. Es tracta d'un projecte que concreta el desig general d'ensenyar a pensar i enfortir la capacitat reflexiva dels nenes i les nenes.

Les criatures tenen una necessitat d’entendre, situar-se, orientar-se i nosaltres les volem ajudar a  repensar el que ja saben, buscant altres possibilitats, cares diverses per fugir dels estereotips i obrir la ment a noves idees. Encetem la nostra tasca prenent la filosofia com una eina  trencadora de tabús i prejudicis. Volem fer un debat de les idees per ajudar a desenvolupar la seva personalitat i preparar per participar en la construcció d’una ciutadania democràtica i plural. Tot això els ajudarà a organitzar i destriar l’excés d’informació que ens envolta.

Aquest  serà un espai per la reflexió, on poden opinar lliurement, on no hi ha veritats ni mentides, on el dubte és el motor de l’aprenentatge, on tot es pot posar a debat, tot és opinable, sempre complint les normes de respecte vers les opinions dels altres. El debat filosòfic els proporcionarà la possibilitat d’anar fent-se el seu propi criteri per interpretar el món de resultes de compartir reflexió amb els seus iguals.  Aprendrem a escoltar, qüestionar, dubtar, criticar, argumentar, empatitzar..... en defintiva a filosofar  per ser més reflexius, responsables i lliures.
La pràctica es fa mitjançant el “diàleg filosòfic”, basat en activitats a partir de contes, històries, pel·lícules, observació d’obres d’art, ... A més, amb l’alumnat més gran aquest diàleg es fa sobre tot a partir de lectures que  ofereixen ambigüitats que estimulen el debat. El mestre o la mestra dinamitza el debat intentant que es respecti el tema escollit, prioritzant l'argumentació i evitant al màxim les divagacions i les fugides.

PÀGINA WEB GRUP IREF.