O LA COEDUCACIÓ ~ ESCOLA ÍTACA, Vilanova i la Geltrú

dijous, 27 de juny de 2013

LA COEDUCACIÓ

El nostre projecte d'innovació educativa La Coeducació com a marc imprescindible per a la convivència té com a objectiu global  educar en la igualtat nens i nenes i la preparació per a la resolució pacífica dels conflictes com a fórmules bàsiques per a la convivència i la prevenció de la violència. Volem ajudar el nostre alumnat a construir relacions igualitàries basades en el respecte i la capacitat d’analitzar els conflictes i elaborar estratègies no sexistes i no violentes per resoldre’ls.

La feina de conscienciació sobre la necessitat d'igualtat i la no acceptació que les diferències biològiques es converteixin en desigualtats socials la volem ampliar en el sentit d’aprofundir en la necessitat de canvi del rol masculí posant especial èmfasi en les conseqüències negatives que tenen pels mateixos nens. Han de veure i sentir que la superació del rol masclista els ajudarà a tenir unes relacions equilibrades, plàcides i lliures que els faran més feliços.


Aquestes són algunes de les actuacions que fem a l'escola:
·         Buscar  sempre l’aportació de les dones en qualsevol aspecte que s’estigui treballant per fer-les visibles, dignificar el seu paper a la societat, la cultura, les ciències i les arts.
·         Revisar i descartar el material didàctic que presenti elements sexistes. Visibilitzar i analitzar el elements sexistes que anem trobant en qualsevol llibre o document de treball.
·         Utilitzar un vocabulari no sexista en la comunicació entre les persones i en els documents.
·         Distribució dels espais d’esbarjo: tenir diferents tipus de zones de jocs (motrius, conversa, joc de taula..), restricció del futbol a dos dies a la setmana per evitar el domini de l’espai.     Treballar la construcció d’identitats de gènere flexibles i obertes. Valorar els sabers de la llar i de cura dels altres.
·       Treballar les diades del  30 de gener dia de la Pau, el 8 de març dia de la dona treballadora i el 25 de novembre dia contra la violència de gènere.
     Protocol d’actuació  per controlar la impulsivitat i l’agressivitat negociat tant a nivell de claustre com a nivell de tutories per afavorir la resolució de conflictes de manera pacífica.
Tutories individualitzades: els tutors i tutores disposen d’una hora a la setmana per parlar individualment amb el seu alumnat sobre aquells temes que se’ls fa difícil tractar en grup.