O de juny 2013 ~ ESCOLA ÍTACA, Vilanova i la Geltrú

dijous, 27 de juny de 2013

AGRUPAMENTS FLEXIBLES

Al llarg de la setmana tots els grups de l'escola gaudeixen d'algunes sessions amb el grup-classe desdoblat. El professorat compta amb grups reduïts d'un màxim de 13 alumnes als quals pot dedicar una atenció més individualitzada, incidint en aquells continguts que costa treballar amb la classe sencera. Aquesta organització permet fer un treball de caire més manipulatiu i portar a terme activitats vinculades a les àrees instrumentals que afavoreixen el desenvolupament de les competències bàsiques.
LLENGUA CATALANA I EXPRESSIÓ ESCRITA

El nostre objectiu és que l'alumnat planifiqui, produeixi i revisi els seus textos. Ens situem dintre de la metodologia constructivista que es basa en apropar-se al món de la lectura i l'escriptura a partir de les paraules i textos que tinguin significat i funcionalitat per als nens i nenes. A mesura que van creixent, aprenen a confegir el seu propi nom i altres paraules, passant progressivament a les frases i als textos de diversos tipus i complexitats. 

MATEMÀTIQUES I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Plantegem a les criatures problemes matemàtics procedents de la vida quotidiana que permetin establir relacions i connexions per arribar a adquirir el nivell d'abstracció òptim en cada edat. Des dels contatges amb l'alumnat d'infantil, fins al plantejament i resolució de problemes amb l'alumnat de primària, descobrim les matemàtiques des de la pràctica, potenciant el càlcul competencial.FILOSOFIA

Aquest  serà un espai per la reflexió, on poden opinar lliurement , on no hi ha veritats ni mentides, on el dubte és el motor de l’aprenentatge, on tot es pot posar  a debat, tot és opinable,  sempre complint les  normes de respecte vers les opinions dels altres. El debat filosòfic els proporcionarà la possibilitat d’anar fent-se el seu propi criteri per interpretar el món de resultes de compartir reflexió amb els seus iguals.  Aprendrem a escoltar, qüestionar, dubtar, criticar,argumentar, empatitzar..... en defintiva a filosofar  per ser més reflexius, responsables i lliures.

LLENGUA ANGLESA

En l´ensenyament-aprenentatge de la Llengua Anglesa a l’Escola Ítaca es parteix de la convicció que la Llengua esdevé una eina fonamental de comunicació per als nostres alumnes en la societat actual.
Sota aquesta consideració, a més de les sessions en gran grup, es treballa  en grups reduïts a l´aula d´Anglès on disposem de material visual  i manipulatiu divers. D´aquesta manera es pot portar a terme una atenció i un seguiment més individualitzat dels alumnes. En aquestes sessions es dóna prioritat al treball de la llengua a nivell oral amb el suport de recursos multimèdia i mitjans audiovisuals (PDI) per tal de reforçar les destreses de comprensió, producció i interacció oral amb els mestres especialistes d'anglès i entre els mateixos alumnes. Es treballa de forma dinàmica i lúdica a través de cançons, contes, jocs, representacions, TPR (Typical Physical Response),…
L´objectiu d´aquestes sessions es donar realisme, funcionalitat i reforçar els continguts apresos durant les sessions en gran grup.
Com  a recurs afegit, a l´aula d´Anglès s´ha creat un espai on disposem  d´una Biblioteca en Anglès que recull una sèrie de llibres motivadors per l´aprenentatge de la llengua.
Per això la nostra metodologia és clara: aprendre tot xerrant, jugant i cantant, creant i experimentant. L´objectiu fonamental és perfeccionar el nivell general dels nostres alumnes en totes les destreses comunicatives de l’idioma.


LA PSICOMOTRICITAT

Del plaer de fer...
.... al plaer de pensar.

B. Aucouturier

LA PSICOMOTRICITAT

Som conscients de la importància que té el moviment en les primeres edats.  Quan els nens i les nenes encara no estan preparats per parlar, reflexionar, posar paraules a les vivències, ja estan tenint experiències i movent-se. La psicomotricitat es desenvolupa a partir del moviment i del joc i per això és una activitat bàsica a l’educació infantil.

El moviment té un ventall de funcions importantíssimes segons N. Franc (2001):
·Adaptativa: és a partir del moviment que ens podem integrar a un entorn determinat i és aquest el que ens permet sobreviure-hi.

·Expressiva: l’exteriorització de desitjos, idees i estats.

·Relacional: el moviment ens permet relacionar-nos amb el món exterior, amb les persones i els objectes ubicats en un espai i un temps determinat.

·Comunicativa: en qualsevol moviment hi ha comunicació amb l’altre ja que el to, la postura, la mirada, etc, és a dir la comunicació no verbal, és la que transmet el 80% de la informació que enviem als altres.
·Cognitiva: és una eina de construcció de coneixement i aprenentatges.

El joc és l’exploració de l’entorn amb plaer en presència de l’adult. 
El seu component lúdic va lligat a un component afectiu-emocional i unit a un desenvolupament cognitiu, motriu i social. 
En el joc ha d’existir competència però no competitivitat.

Els instruments amb què compta la psicomotricitat per tal que el moviment dels nens i nenes es converteixi en aprenentatge són les seves propostes generals i obertes que exposa als alumnes per tal que espontàniament experimentin i s’expressin, és a dir el disseny dels elements de la sala i les indicacions donades abans del joc per la mestra.  
LA COEDUCACIÓ

El nostre projecte d'innovació educativa La Coeducació com a marc imprescindible per a la convivència té com a objectiu global  educar en la igualtat nens i nenes i la preparació per a la resolució pacífica dels conflictes com a fórmules bàsiques per a la convivència i la prevenció de la violència. Volem ajudar el nostre alumnat a construir relacions igualitàries basades en el respecte i la capacitat d’analitzar els conflictes i elaborar estratègies no sexistes i no violentes per resoldre’ls.

La feina de conscienciació sobre la necessitat d'igualtat i la no acceptació que les diferències biològiques es converteixin en desigualtats socials la volem ampliar en el sentit d’aprofundir en la necessitat de canvi del rol masculí posant especial èmfasi en les conseqüències negatives que tenen pels mateixos nens. Han de veure i sentir que la superació del rol masclista els ajudarà a tenir unes relacions equilibrades, plàcides i lliures que els faran més feliços.


Aquestes són algunes de les actuacions que fem a l'escola:
·         Buscar  sempre l’aportació de les dones en qualsevol aspecte que s’estigui treballant per fer-les visibles, dignificar el seu paper a la societat, la cultura, les ciències i les arts.
·         Revisar i descartar el material didàctic que presenti elements sexistes. Visibilitzar i analitzar el elements sexistes que anem trobant en qualsevol llibre o document de treball.
·         Utilitzar un vocabulari no sexista en la comunicació entre les persones i en els documents.
·         Distribució dels espais d’esbarjo: tenir diferents tipus de zones de jocs (motrius, conversa, joc de taula..), restricció del futbol a dos dies a la setmana per evitar el domini de l’espai.     Treballar la construcció d’identitats de gènere flexibles i obertes. Valorar els sabers de la llar i de cura dels altres.
·       Treballar les diades del  30 de gener dia de la Pau, el 8 de març dia de la dona treballadora i el 25 de novembre dia contra la violència de gènere.
     Protocol d’actuació  per controlar la impulsivitat i l’agressivitat negociat tant a nivell de claustre com a nivell de tutories per afavorir la resolució de conflictes de manera pacífica.
Tutories individualitzades: els tutors i tutores disposen d’una hora a la setmana per parlar individualment amb el seu alumnat sobre aquells temes que se’ls fa difícil tractar en grup.ÍTACA. EL NOSTRE NOMEl nom d'Ítaca fa referència a la illa grega situada a la Mediterrània, a prop de les costes de Grècia. A l'Odissea, un poema de la Grècia Clàssica, se'ns explica el viatge que Ulisses va fer per tornar a Ítaca, la seva pàtria, després de lluitar a la guerra de Troia.


Després que Carles Riba (traductor de l'Odissea) adaptés els versos al català i, encara més, després que Lluís Llach els hagués transformat en una cançó que per a molts catalans és gairebé un segon himne, l'"Ítaca" s'ha convertit en un dels poemes més coneguts a casa nostra.

Sempre se'ns fa referència quan es vol dir que l'important de qualsevol viatge no és l'arribada, sinó el mateix trajecte. Datat l'any 1911 Ítaca és una baula més d'una tradició literària que va inagurar Homer. Assumeix la idea del viatge com a metàfora de la vida en tant que aprenentatge. Hi ha ressons d'Ítaca en un altre poema de l'autor Kavafis que ens parla de la inutilitat del viatge si aquest és una fugida de la pròpia devastació interior.

ÍTACA

Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca,
has de pregar que el camí sigui llarg,
ple d' aventures, ple de coneixençes. 
Els Lestrígons i els Cíclops,
l'aïrat Posidó, no te n'esfereixis: 
són coses que en el teu camí no trobaràs,
no, mai, si el pensament se't manté alt, si una 
emoció escollida 
et toca l'esperit i el cos alhora. 
Els Lestrígons i els Cíclops, 
el feroç Posidó, mai no serà que els topis 
si no els portes amb tu dins la teva ànima, 
si no és la teva ànima que els dreça davant teu.

Has de pregar que el camí sigui llarg. 
Que siguin moltes les matinades d'estiu 
que, amb quina delectança, amb quina joia ! 
entraràs en un port que els teus ulls ignoraven; 
que et puguis aturar en mercats fenicis
i comprar-hi les bones coses que s'hi exhibeixen, 
corals i nacres, ambres i banussos 
i delicats perfums de tota mena:
tanta abundor com puguis de perfums delicats;
que vagis a ciutats d'Egipte, a moltes, 
per aprendre i aprendre dels que saben.

Sempre tingues al cor la idea d'Ítaca. 
Has d'arribar-hi, és el teu destí. 
Però no forcis gens la travessia. 
És preferible que duri molts anys 
i que ja siguis vell quan fondegis a l'illa, 
ric de tot el que haurás guanyat fent el camí, 
sense esperar que t'hagi de dar riqueses Ítaca.

Ítaca t'ha donat el bell viatge. 
Sense ella no hauries pas sortit cap a fer-lo. 
Res més no té que et pugui ja donar.

I si la trobes pobra, no és que Ítaca t'hagi enganyat.
Savi com bé t'has fet, amb tanta experiència,
ja haurás pogut comprendre què volen dir les Ítaques .


KONSTANTINO KVAFIS (1863-1933)


QUI TREBALLA AL CENTRE?

 

COMUNITAT EDUCATIVA

A continuació us detallem el personal i alumnat que actualment treballa i estudia al Centre. Podreu trobar-hi els/les tutors/es de cada classe així com els especialistes que s'encarreguen de les diferents matèries i els Agents Externs que intervenen en el procés Educatiu dels nens/es del centre. També detallem les coordinacions que existeixen al Centre i el personal administratiu i de Serveis que hi treballen. 

Al mateix temps, també podreu comprovar la disponibilitat horària dels diferents òrgans de cara a poder reunir-vos amb ells/es. 

ALUMNAT I FAMÍLIES:
Actualment tenim 402 alumnes i 295 famílies.

EL CLAUSTRE:

DIRECTORA
Maria Dolors Ventosa Hernández

CAP D'ESTUDIS
Mercè Moreno Massana

SECRETARIA
Anabel Martínez Alsina


Hores d'atenció a famílies:
Direcció: els matins de 9 a 10h. Excepte els dilluns.
Tardes, amb cita prèvia.

Administració:  cada dia de 9 a 13'30h
  

EDUCACIÓ INFANTIL

P3
Isabel San José Pérez
Imma Llàcer Soler

TÈCNICA D'EDUCACIÓ INFANTIL (TEI)
Montse Borbonés Carbonell

P4
Montse López Peñas

P5
Carme Navarro Melendo
Sílvia Calderero Arcos

Reforç a infantil
Esther Rodríguez Cano

Anglès a P5
Isabel Martí Alcázar  

CICLE INICIAL

1r
Neus Navarro Pérez

2n
Laia Capdet Cidoncha
Teresa Beamonte Ara

CICLE MITJÀ 

3r
Sandra Ferrero Alegre
Natàlia Palazón Vaquero

4t
 Susana García Salinas
Marta Dieguez Roca


CICLE SUPERIOR

Anabel Martínez Alsina
Edu Contreras Gómez

Eulàlia Oltra Rodríguez
Míriam Rodríguez Bemedi

ESPECIALISTES

Educació Física
Georgina Amat Camats
Laura Rodríguez Benedi

Educació Musical
 Marina Lázaro Ruiz
  
Anglès
David Castellarnau Serrano
Isabel Martí Alcázar

Pedagogia terapèutica
Mercè Moreno Massana
Laia Borrell Sorroche

Mestra de ciències
Mar Requena Vidal

Biblioteca
Maria Dolors Ventosa Hernández

Auxiliar d'Educació Especial
Loli Fernández

COORDINACIONS

Educació Infantil
Imma Llàcer Soler

Cicle Inicial
Neus Navarro Pérez

Cicle Mitjà
Susana García Salinas

Cicle Superior
Mar Requena Vidal

Riscos Laborals
Isabel Martí Alcazar

TAC (Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement)
Edu Contreras Gómez

EAP (Equip d'Assessorament Psicopedagògic): 
Sandra Rente

PERSONAL PAS:

ADMINISTRATIVA
Mireia Genebriera del Amo

CONSERGE
Francesc Campos Ramírez

MENJADOR:

COORDINADORA
Esther Frutos Mateo

CONSELL ESCOLAR:

EQUIP DIRECTIU
Maria Dolors Ventosa Hernández
Isabel San José Pérez
Mercè Moreno Massana

CLAUSTRE
Sandra Ferrero Alegre
Sílvia Calderero Arcos
Natàlia Palazón Vaquero
David Castellarnau Serrano
Susana García Salinas

PERSONAL ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Montse Borbonés Carbonell

FAMÍLIES
Sandra Melero Heras
Josep Manel Farràs Nevot
Anna Tobarra Sánchez
Míriam Soto Navarro
AMPA
Pesident: José Antonio Campos Recuenco
Secretària: Rosa Jacas Gimeno
Tresorera: Evelyn Sech Rodríguez

REPRESENTANT MUNICIPAL

Neus Lloveras