O 2013 ~ ESCOLA ÍTACA, Vilanova i la Geltrú

divendres, 27 de desembre de 2013

PRINCIPIS EDUCATIUS i NOF (normes d'organitació i funcionament)

La finalitat de l’escola és desenvolupar les capacitats de relació i d’aprenentatge dels infants, en un marc que fomenti l’autonomia, el respecte i la responsabilitat.

El professorat treballa en equip i vetlla perquè la col·laboració família-escola sigui un fet real, tant pel que fa a l’educació de cada nen i nena, com pel que respecte a la bona marxa de la comunitat escolar.


PRINCIPIS EDUCATIUS DEL CENTRE


La nostra escola es defineix i basa l’educació en els següents principis:

Escola catalana, arrelada al medi

Ensenyament en català, que fa viure les tradicions populars i es proposa aconseguir que els nens i les nenes, sigui quina sigui la seva procedència, arribin a sentir-se integrats a la comunitat catalana.

Oberta a tothom

L’escola està oberta a tothom sense diferenciar l’origen social, econòmic, ideològic o religiós de la família.
Partim que tots els nens i nenes són diferents i cal respectar i valorar els seus trets diferencials tant culturals com personals.

Democràtica

Promou el respecte i els principis bàsics de la convivència.
Afavoreix la participació de pares, mares, alumnes i mestres en tot el procés educatiu, escoltant les propostes que arriben des dels diferents sectors de la comunitat educativa.

Integral


Entenem l’educació com el procés que pretén desenvolupar a la persona de forma integral, és a dir, atenent no únicament l’àmbit acadèmic sinó també el personal i el social.

Coeducativa

Fomenta la igualtat de les persones intentant desmitificar els “rols” sexuals imposats per la societat.Laica

L’escola respecta totes les religions deixant en l’àmbit de la família el seu desenvolupament i pràctica.


Solidària i participativa en l’entorn social i natural

L’escola vol formar persones responsables i lliures. És per això que afavoreix la solidaritat, el companyerisme i el respecte al medi ambient.

Pacifista

La pau, serà aplicada a l’escola en la gestió i resolució de conflictes mitjançant el diàleg i la negociació de solucions vàlides per a totes les parts implicades en el conflicte.


OBJECTIUS EDUCATIUS:

 Pretenem que els nostres alumnes:

Aprenguin a conèixer

Tenint en compte la societat on vivim on la informació ens arriba en grans quantitats creiem important que l’escola faciliti eines als nens i a les nenes per tal que siguin capaços de cercar, seleccionar, organitzar i tractar la informació. Eines que es podrien resumir en aprendre a aprendre.


Aprenguin a fer

És a dir que aquells coneixements adquirits se sàpiguen utilitzar en el ventall més ampli de situacions quotidianes.


Aprenguin a conviure


Cal que els valors i les actituds formin una part molt important de l’aprenentatge. Un aprenentatge que porti al treball cooperatiu, en grup, que els permeti no únicament aprendre fets i conceptes sinó habilitats socials i de relació.

Aprenguin a ser

Desenvolupar la personalitat i poder actuar amb autonomia, criteri i responsabilitat personal.

Aquests objectius s’aniran adquirint durant tota l’escolaritat, de forma progressiva i coordinada, treballant conjuntament amb les famílies. Aquests principis educatius es concreten en els diversos projectes d'innovació pedagògica:

- La coeducació com a marc imprescindible per la convivència.
- Projecte de filosofia 3-18.
- Educació emocional.NOF (normes d'organització i funcionamentFESTES, SORTIDES I COLÒNIES

L’àrea de coneixement del medi natural, social i cultural té com a finalitat proporcionar a l’alumnat els coneixements i les eines per ubicar-se en l’entorn on viu, per aprendre a habitar-lo, a respectar-lo i a millorar-lo. Pretenem que els nens i les nenes coneguin, entenguin i opinin sobre els aspectes del seu entorn. L’aprenentatge ha de ser contextualitzat sempre que sigui possible, doncs és la pròpia experiència viscuda la que permet a l’alumnat assolir els aprenentatges de forma més significativa. Tant les sortides com les colònies ens permeten treballar alguns dels continguts d’aquesta àrea de forma pràctica, entrant en contacte amb el tema d’estudi.

De la mateixa manera, ens plantegem el coneixement del nostre  entorn cultural a partir de la celebració d’algunes de les seves festes més populars: la castanyada, el nadal, el carnaval i la diada de Sant Jordi. 
D’altra banda celebrem diades significatives que tenen relació  amb aspectes bàsics del nostre projecte educatiu: la pau, la dona, la no-violència.
BIBLIOTECA

La biblioteca de la nostra escola és un espai educatiu i dinàmic des del qual oferim recursos i estratègies per a donar suport als aprenentatges. Per això treballem amb diversos objectius:

Estimular el gust per la lectura:
- Anem a la biblioteca una sessió cada setmana.
- Fem activitats de lectura individual i col.lectiva.
- Compartim les nostres lectures amb tota la classe i recomanem els llibres que més ens agraden.
- Ens visita la Ratoliva, contacontes, talleristes,...
- Tenim padrins i padrines de lectura.

Potenciar l’hàbit lector i millorar la comprensió lectora:
- Tenim llibres d’imaginació i de coneixements, revistes i 6 ordinadors amb accés a internet.
- Amb el servei de préstec

Desenvolupar la competència informacional:
- Formació d’usuaris i usuàries amb la CDU localitzar i seleccionar informació de tota mena de documents (llibres, revistes i material digital),amb esperit crític.
- Comprendre’n el contingut i saber-lo comunicar.

Afavorir la sensibilització cultural de l’alumnat:
- Recordem dates assenyalades o efemèrides.
- Col·laborar en les festes i diades que s’organitzen a l’escola.

Les famílies també participen:
- L’hora del conte
- El manteniment de la biblioteca

Us posem al vostre abast el PROJECTE DE BIBLIOTECA ESCOLAR, aprovat el curs 17 /18.

A més a més, la Biblioteca de l'escola té un BLOC on podeu veure totes les novetats, notícies i activitats que s'hi realitzen: http://biblioitaca.blogspot.com.es/

divendres, 20 de desembre de 2013

FESTA DE NADAL

Ens va venir a visitar el patge reial, ens va explicar una història i nosaltres li vam donar les cartes que havíem escrit totes les classes de l'escola

També li vam cantar les cançons que havíem après:
-P3: Ara ve Nadal.
- P4: La llum del fanalet.
- P5: Oh Tió, el gran Tió i Little snowflake.
- 1r: El Nadal ja ha arribat i We wish you a Merry Christmas
- 2n: El ninot de neu i Santa where are you?
- 3r: El timbaler i Jingle Bells.
- 4t: El cant dels ocells i We wish you a Merry Christmas.
- 5è: Mix Nadal instrumental i White Christmas.
- 6è: Qualsevol nit pot sortir el sol i Santa Claus is coming to town.Després del concert, vam esmorzar, els petits melindros amb xocolata i els grans van fer una xocolata.
A més a més, de P3 a 2n van fer cagar el Tió i a partir de 3r van fer l'amic invisible.

CANTADA DE NADALES A CANABLAU TV

Per Nadal les classes dels Cavallets de Mar i la dels Dofins van anar a la Televisió de la comarca, Canalblau TV per cantar Nadales. Aquí teniu els Dos vídeos...Que els disfruteu!

CAVALLETS DE MAR.
DOFINSdimecres, 4 de desembre de 2013

EDUCACIÓ ESPECIAL

Actualment a la nostra escola hi ha dues mestres d’educació especial, que juntament amb la resta del professorat, tenen com a objectiu donar resposta a la diversitat de l’alumnat  del centre.
Algunes de les actuacions que es porten a terme són: l’atenció directa a alumant amb dificultats especials, especifiques o puntuals; col·laboració amb les tutores en la revisió i/o elaboració dels plans individualitzats; facilitar al professorat materials que l’alumnat pot necessitar a l’aula ordinària; lliurar informació d’estratègies metodològiques específiques juntament amb la psicopedagoga de l’EAP per a l’alumnat amb necessitats educatives especial; etc.
També es treballa per a que hi hagi un bon traspàs d’informació dels diferents canvis en l’evolució  de l’alumnat a tot el professorat amb el qual està relacionat i un seguiment del desenvolupament personal de cada criatura.
En definitiva es pretén buscar i donar solucions per atendre la diversitat del nostre alumnat amb els recursos materials, i sobre tot humans, dels quals disposa la nostra escola.

dimarts, 29 d’octubre de 2013

EDUCACIÓ EMOCIONAL

Entendre la importància de sentir-se emparat emocionalment i físicament en les primeres etapes de la vida és el motor que ens mou a apostar per aquest treball amb els infants. Així i tot, sigui quina sigui l’etapa de la vida, en la qual ens trobem sempre és un bon moment per recuperar aquesta proximitat que ens ajuda a retornar a un benestar intern.

Les emocions estan presents a les nostres vides des de que naixem i juguen un paper molt important en la construcció de la personalitat i integració social. Petits i grans vivim les emocions en qualsevol espai i temps, amb la família, amics i amigues, amb el nostre entorn, entre iguals,... 

L'escola és un àmbit més de coneixement i d’experiències on es desenvolupen les emocions. Educar significa contemplar el desenvolupament integral de les persones, desenvolupar totes les nostres capacitats (cognitives, físiques, lingüístiques, morals, afectives i emocionals).

L’educació emocional adopta un enfoc de cicle vital i el seu treball enriqueix el creixement personal, genera més comunicació i empatia, il·lusions compartides, influeix en la motivació de l’alumnat, crea un clima adequat per a l'aprenentatge afavorint el diàleg i el respecte...

El treball que es duu a terme en el cicle d'infantil i en el primer curs d’educació primària se centra en les dues primeres competències emocionals: la consciencia emocional i la regulació de les emocions. El treball d'aquestes competències garanteix que els infants adquireixin totes les habilitats personals i necessàries per fer una bona resolució dels conflictes així com crear un bon ambient de convivència a l'aula i a l'escola

Si durant la infantesa construïm una base emocional forta i uns bons vincles afectius, en el viatge per la vida seran capaços de superar qualsevol terratrèmol i molt especialment el que es generarà en l’etapa de l’adolescència.

“Mentre els fills/es siguin petits/es dóna’ls arrels profundes, quan hagin crescut, dóna’ls ales”.

Ampolles Pessigolles

Ampolles Pessigolles

Ampolles Pessigolles

Parlem de Conflictes
El cor de l'Escola és el Cor de Tots

El Pot dels Bons Moments

La Caixa de la Calma

El Pot dels PetonsLa Por

Tranquil